Asbesti - purkutyöt Turussa

Asbestilla tarkoitetaan kuitumaisia silikaattimineraaleja, joille on yhteistä hyvä mekaaninen ja kemiallinen kestävyys sekä pölyävyys käsiteltäessä.

Asbesti aiheuttaa syöpää. Asbestikuidut läpäisevät pienuutensa vuoksi hengityselinten suojamekanismit ja varastoituvat keuhkoihin pysyvästi. Mitä enemmän asbestille altistuu, sitä suurempi riski on sairastua syöpään. Altistuminen asbestille aiheuttaa oireilua yleensä vasta kymmenien vuosien (20-30 vuotta) kuluttua altistumisesta.

Miksi valita meidät?

Asbestipurkutyö edellyttää työsuojeluviranomaisen lupaa eli valtuutusta. Abestityön saa tehdä ainoastaan työnantaja, jonka työsuojeluviranomainen on valtuuttanut tekemään asbestipurkutyötä. Valtuutus edellyttää, että hakija on pätevä tekemään purkutyötä, eli hänellä on asianmukaiset laitteet ja varusteet, työntekijät ovat saaneet koulutuksen asbestipurkutyöhön sekä heidän terveydentilansa on sopiva kyseiseen työhön.

Työnantajan on toimitettava työsuunnitelma asbestityöstä vähintään seitsemän vuorokautta ennen työn aloittamista työsuojeluviranomaiselle. Työ voidaan aloittaa aikaisemmin viranomaisen suostumuksella.

Asbestipurkutyö on tehtävä suunnitelman mukaisesti. Soita ja kysy lisää!